Muzikou, respektive její produkcí se zabývám od školních let, živím od střední školy. Nedělám tuto "práci", která je spíše mým celoživotním koníčkem jen pro peníze, ale pro stálou radost v duši a celkový přínos hudební tvorbě. Důkazem toho jsou spousty uskutečněných projektů, koncertů, různých DEMO, CD, DVD, hudební podklady k filmům, reklamám, zvuky a melodie do her...atp., které jsem absolvoval jen jako sponzorskou aktivitu zcela bez honoráře pro pomoc "hudebním bližním".

 

Projekt, který mne zaujme, rád svými zkušenostmi i hudebním vybavením zdarma podpořím. Ve stejném případě ho rád podpořím i finančně v rámci možností.

 

Nyní, díky dlouholeté hudební práci, spoustě spřízněných kapel, muzikantů, textařů, hudebníků, studiových techniků, producentů, managerů, přátel, se z onoho jednotlivce stal docela zajímavý, velmi přátelský a mnoho členný tým z různých hudebních a muzikantských oborů, s kterým velmi úzce a pravidelně také spolupracuji (když je potřeba, když je toho hodně, když chce někdo něco navíc...), a který dokáže vyhovět snad již veškerým hudebním požadavkům a přáním. Proto také nabízíme tolik služeb, v tak krátkém čase a výborné finální kvalitě ze všech zásadních hudebně reklamních oborů. Rádi budeme pracovat i pro VÁS!!!